DOCUMENTACIÓ MATRÍCULA 20-21

AQUÍ TENIU ELS DOCUMENTS QUE S’HAN DE DUR EMPLENATS EL DIA I HORA DE MATRÍCULA (14-15-16 JULIOL) QUE SE VOS ASSIGNARÀ AMB CITA PRÈVIA.

LES LLISTES DEFINITIVES AMB EL CENTRE ADJUDICAT SE PUBLICARAN EL DILLUNS 13 DE JULIOL.

TOTA LA DOCUMENTACIÓ (FULL MATRÍCULA, AUTORITZACIONS…) HA D’ESTAR SIGNADA PELS DOS PROGENITORS. EN CAS QUE NO SIGUI POSSIBLE LA SIGNATURA D’UN DELS DOS S’HA D’EMPLENAR LA DECLARACIÓ RESPONSABLE

SI LA PERSONA QUE VE A FER LA MATRÍCULA NO ÉS CAP DELS DOS TUTORS S’HA D’EMPLENAR L’AUTORITZACIÓ TRÀMITS A TERCERS

TAMBÉ S’HA D’ADJUNTAR:

  • FOTOCÒPIA DEL DNI/NIE DELS DOS TUTORS (EN CAS DE NO SER MONOPARENTAL)
  • FOTOCÒPIA DEL LLIBRE DE FAMÍLIA
  • FOTOCÒPIA TARGETA SANITÀRIA DE L’ALUMNE/A
  • UNA FOTO TAMANY CARNET DE L’ALUMNE/A

MATRÍCULA

AUTORITZACIÓ IMATGE TUTORS

Autorització SMS i activitats

RELIGIÓ/EDUCACIÓ EMOCIONAL

FITXA RECOLLIDA INFORMACIÓ 3 ANYS

LLISTES PROVISIONALS PROCÉS ADMISSIÓ 20-21

AQUÍ TENIU LES LLISTES AMB LA PUNTUACIÓ PROVISIONAL. NOMÉS SURT EL CODI DE LA SOL·LICITUD QUE VA GENERAR EL PROGRAMA EN EL MOMENT DE FER EL TRÀMIT. EN AQUEST MOMENTS NOMÉS ES POT VEURE LA PUNTUACIÓ, NOMBRE DE SOL·LICITUDS, OPCIONS DEMANADES…

EL TERMINI DE RECLAMACIONS ÉS FINS EL 3 DE JULIOL, TELEMÀTICAMENT SEMPRE QUE LA SOL·LICITUD S’HAGI FET D’AQUESTA MANERA.

LLISTES INFANTIL I PRIMÀRIA

PRÒRROGA PAGAMENT PROGRAMA REUTILITZACIÓ LLIBRES 20-21

Imatge

CAMPANYA VACUNACIÓ MENINGITIS

Imatge

INFORMES AVALUACIÓ TERCER TRIMESTRE

Benvolgudes famílies

A partir del 25 de juny a les 14’00h podreu veure al GESTIB* els informes d’avaluació del tercer trimestre dels vostres fills i filles. Si teniu algun dubte al respecte vos podeu posar en contacte amb els tutors, tutores o especialistes corresponents.

Bon estiu!

*RECORDAU QUE PER ACCEDIR AL GESTIB NECESSITAU UN USUARI I UNA CONTRASENYA.

CIRCULAR INFORMATIVA FAMÍLIES SISÈ

Imatge

PROGRAMA REUTILITZACIÓ CURS 20-21

AQUÍ TENIU LA INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES INTERESSADES EN PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT.

FULL D’ADHESIÓ (PERÍODE DE PAGAMENT 16-19 JUNY)

 

 

 

TUTORIES PRESENCIALS FASE 3

Donades les característiques i dimensions del nostre centre, aquí teniu el calendari i una circular informativa per saber de quina manera hem organitzat les tutories en aquesta fase 3.

 

PROCÉS ADMISSIÓ

El resultat del sorteig de les lletres de desempat pel procés d’admissió d’EI, EP,ESO, EE, 03 ha estat XV.

TENIU TOTA LA INFORMACIÓ AL RESPECTE A LA PÀGINA D’ESCOLARITZACIÓ

I TAMBÉ A AQUESTA MATEIXA PÀGINA WEB (PESTANYA SECRETARIA-PROCÉS ADMISSIÓ)

SI TENIU DUBTES AL RESPECTE ENS PODEU TELEFONAR AL 971 710019 (9’00 A 12’00H) O ENVIAR UN CORREU ELECTRÒNIC A ceipainamoll@educaib.eu

CONSULTA DE VACANTS 20-21

PROCÉS DE DESESCALADA FASE 2 I 3

LA CONSELLERIA HA PUBLICAT LA SEGÜENT INFORMACIÓ EN RELACIÓ AL PROCÉS DE DESESCALADA FASE 2 I 3

Com posar-se i llevar-se la mascareta

Como ponerse y quitar la mascarilla

Rentat de mans

Info_families_alumnes CAT

Info_families_alumnes CAST

BOIB NÚM. 092 (25-05-2020) desescalada

Previous Older Entries