PROCÉS ADMISSIÓ

El resultat del sorteig de les lletres de desempat pel procés d’admissió d’EI, EP,ESO, EE, 03 ha estat XV.

TENIU TOTA LA INFORMACIÓ AL RESPECTE A LA PÀGINA D’ESCOLARITZACIÓ

I TAMBÉ A AQUESTA MATEIXA PÀGINA WEB (PESTANYA SECRETARIA-PROCÉS ADMISSIÓ)

SI TENIU DUBTES AL RESPECTE ENS PODEU TELEFONAR AL 971 710019 (9’00 A 12’00H) O ENVIAR UN CORREU ELECTRÒNIC A ceipainamoll@educaib.eu

CONSULTA DE VACANTS 20-21

PROCÉS DE DESESCALADA FASE 2 I 3

LA CONSELLERIA HA PUBLICAT LA SEGÜENT INFORMACIÓ EN RELACIÓ AL PROCÉS DE DESESCALADA FASE 2 I 3

Com posar-se i llevar-se la mascareta

Como ponerse y quitar la mascarilla

Rentat de mans

Info_families_alumnes CAT

Info_families_alumnes CAST

BOIB NÚM. 092 (25-05-2020) desescalada

PROCÉS D’ADSCRIPCIÓ (ALUMNAT DE SISÈ DE PRIMÀRIA)

AQUEST PROCÉS CORRESPON A L’ALUMNAT DE SISÈ DE PRIMÀRIA QUE HA DE SOL·LICITAR PLAÇA A UN DELS TRES INSTITUTS ADSCRITS DE LA ZONA:

IES POLITÈCNIC

IES RAMON LLULL

IES JOAN ALCOVER


El resultat del sorteig de les lletres de desempat pel procés d’adscripció  ha estat FX.


NORMATIVA PUBLICADA A LA PÀGINA DE LA CONSELLERIA.

SI ANAU A AQUESTA PÀGINA TROBAREU L’ENLLAÇ PER ANAR A FER LA SOL·LICITUD TELEMÀTICA.

PRESENTACIÓ AMB DIAPOSITIVES PER FER LA SOL·LICITUD TELEMÀTICA

ghttps://docs.google.com/presentation/d/1ITA6E9UM3Rsk1GQUiz2Ss8juw8OL1FB97FlQJhlOo-o/edit?usp=sharing

BOIB 14 de març

BOIB 9 de maig

CALENDARIS_20_21_CAT


En cas de necessitar alguns dels següents documents:

1.-Certificat pares treballant al  centre adscrit

Amb aquest document podreu justificar el criteri de pare, mare o tutor legal treballant al centre adscrit. Recordeu que ha d’estar degudament emplenat i segellat pel centre.

.2.- Declaració responsable escolarització

Si la pàtria potestat recau en dos tutors, la sol·licitud ha d’anar signada per ambdós. En el cas que sigui impossible aconseguir la signatura del segon tutor, caldrà presentar documentació justificativa dels motius de l’esmentada impossibilitat. Excepcionalment es pot presentar aquesta declaració responsable signada pel primer tutor al·legant els motius rellevants de l’absència de la signatura de l’altre.

.3.-Autorització a una tercera persona per realitzar els tràmits d’escolarització

Quan sigui del tot impossible que la documentació sigui lliurada per algun dels tutors legals de l’interessat, es podrà autoritzar a una tercera persona per a què faci la gestió. Recordeu que aquesta haurà d’estar autoritzada pels dos tutors legals (en cas que només n’hi hagi un s’haurà de presentar documentació justificativa), haurà de ser major d’edat i s’haurà d’identificar aportant l’original de DNI, NIE o PASSAPORT.

PODEU ANAR A AQUEST ENLLAÇ:

http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/certificats-8061/


PRESENTACIÓ VIRTUAL DE L’ESCOLA

Ja que en aquests moments és inviable dur a terme les reunions informatives previstes per a les famílies interessades en el nostre centre, vos hem preparat una presentació virtual. Esperam que vos dóni la suficient informació i vos pugui resoldre dubtes, però si no és així també estam disponibles a través del correu electrònic del centre (ceipainamoll@educaib.eu).

 

PAS D’INFANTIL A PRIMÀRIA

BENVOLGUDES FAMÍLIES

L’ALUMNAT QUE ACABA L’ETAPA D’INFANTIL (5 ANYS) NO HA DE FER CAP TRÀMIT PER PASSAR A PRIMÀRIA. NOMÉS EN EL CAS QUE NO ES DESITGI LA CONTINUÏTAT EN EL CENTRE ENS HO PODEU COMUNICAR PER CORREU ELECTRÒNIC (CEIPAINAMOLL@EDUCAIB.EU).

TAMBÉ DONAREM PER FET QUE ES CONTINUARÀ AMB LA MATEIXA OPCIÓ TRIADA A INFANTIL PEL QUE FA A L’OPCIÓ DE RELIGIÓ/VALORS. SI NO ÉS AIXÍ TAMBÉ ENS HO PODEU COMUNICAR AL CORREU ELECTRÒNIC I VOS FACILITAREM UN DOCUMENT PER SIGNAR ELS DOS PROGENITORS, EXCEPTUANT ELS CASOS DE MONOPARENTALITAT.

SALUTACIONS

 

PRESENTACIÓ VIRTUAL DE LA NOSTRA ESCOLA (MATRÍCULA CURS 2020-2021)

Bon dia

Estam preparant una presentació virtual de les nostres instal·lacions així com dels diferents aspectes pedagògics i de serveis de que disposa l’escola. Aviat la penjarem perquè tengueu més informació al respecte ja que en aquests moments no hi ha cap possibilitat de venir a visitar el centre presencialment.

NORMATIVA PUBLICADA A LA PÀGINA DE LA CONSELLERIA

 

 

 

 

 

 

CALENDARI ESCOLAR 2020-2021

BOIB CALENDARI ESCOLAR 2020-2021

Resum. Calendari curs 2020-2021