APORTACIÓ ESCOLAR PRIMÀRIA

VOS RECORDAM QUE DIA 27 DE SETEMBRE ÉS LA DATA LÍMIT PER FER EL PAGAMENT DEL MATERIAL CORRESPONENT A L’ETAPA D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA.

Es fa un únic pagament mitjançant transferència bancària (es facilitarà informació del que ofereixen diferents entitats bancàries).
És molt important indicar el nom i llinatges de l’alumne i el curs.
L’import total que s’ha d’abonar és de 26€: material escolar (per a aquelles famílies que estan
al dia amb els pagaments). En el cas de l’alumnat de 1r, la cuota total a abonar és de 8€
(material escolar).
La transferència s’ha de fer abans del 27 de setembre

NORMES PRIMÀRIA CURS 2020-21