INICI DEL CURS 2020/21

Benvolgudes famílies,

Donant resposta a la normativa actual, vos informam que l’escola començarà en l’escenari B.

Aquí teniu la informació dels canvis en les dates d’inici de curs i de les reunions de pares.

1. INICI CURS 2020-21
2. INICI CURS 2020-21(1)
3. INICI CURS 2020-21(2)
4. INICI CURS 2020-21(3)
5. INICI CURS 2020-21
6. INICI CURS 2020-21

FULL INSCRIPCIÓ SERVEI MENJADOR CURS 20-21

Aquí teniu el full d’inscripció i/o domiciliació del menjador. S’ha de retornar emplenat al correu altascomensals@gmail.com.

Si algú té dificultats per imprimir el document és suficient que escrigui les dades al correu indicat anteriorment. El termini d’enviament és dia 5 de setembre.

full domiciliació menjador

Imatge

PLA DE CONTINGÈNCIA PER AL CURS 20-21

Aquest Pla de Contingència s’ha realitzat tenint en compte les normes que la Conselleria d’Educació ha marcat per al proper curs davant de la situació provocada per la COVID-19.

El document en cap cas respon al model educatiu del nostre centre, sinó que segueix les pautes i mesures que les autoritats educatives i sanitàries han dictaminat. La comunitat educativa aprova aquest Pla per necessitat, per la situació d’urgència sanitària excepcional que estam vivint, però volem deixar constància que creiem en un altre tipus d’escola, on les relacions, el fet de compartir, l’intercanvi entre uns i altres i el contacte són fonamentals.

A continuació teniu algunes imatges amb resums del pla de contingència:

 

 

Aquí teniu el document sencer:

PLA DE CONTINGÈNCIA CEIP AINA MOLL I MARQUÈS.

 

LLISTES DEFINITIVES PROCÉS ADMISSIÓ CURS 2020-21

LLISTES DEFINITIVES

DOCUMENTACIÓ MATRÍCULA 20-21

AQUÍ TENIU ELS DOCUMENTS QUE S’HAN DE DUR EMPLENATS EL DIA I HORA DE MATRÍCULA (14-15-16 JULIOL) QUE SE VOS ASSIGNARÀ AMB CITA PRÈVIA.

LES LLISTES DEFINITIVES AMB EL CENTRE ADJUDICAT SE PUBLICARAN EL DILLUNS 13 DE JULIOL.

TOTA LA DOCUMENTACIÓ (FULL MATRÍCULA, AUTORITZACIONS…) HA D’ESTAR SIGNADA PELS DOS PROGENITORS. EN CAS QUE NO SIGUI POSSIBLE LA SIGNATURA D’UN DELS DOS S’HA D’EMPLENAR LA DECLARACIÓ RESPONSABLE

SI LA PERSONA QUE VE A FER LA MATRÍCULA NO ÉS CAP DELS DOS TUTORS S’HA D’EMPLENAR L’AUTORITZACIÓ TRÀMITS A TERCERS

TAMBÉ S’HA D’ADJUNTAR:

  • FOTOCÒPIA DEL DNI/NIE DELS DOS TUTORS (EN CAS DE NO SER MONOPARENTAL)
  • FOTOCÒPIA DEL LLIBRE DE FAMÍLIA
  • FOTOCÒPIA TARGETA SANITÀRIA DE L’ALUMNE/A
  • UNA FOTO TAMANY CARNET DE L’ALUMNE/A

MATRÍCULA

AUTORITZACIÓ IMATGE TUTORS

AUTORITZACIÓ SMS I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

RELIGIÓ/EDUCACIÓ EMOCIONAL

FITXA RECOLLIDA INFORMACIÓ 3 ANYS

PRÒRROGA PAGAMENT PROGRAMA REUTILITZACIÓ LLIBRES 20-21

Imatge

CAMPANYA VACUNACIÓ MENINGITIS

Imatge

INFORMES AVALUACIÓ TERCER TRIMESTRE

Benvolgudes famílies

A partir del 25 de juny a les 14’00h podreu veure al GESTIB* els informes d’avaluació del tercer trimestre dels vostres fills i filles. Si teniu algun dubte al respecte vos podeu posar en contacte amb els tutors, tutores o especialistes corresponents.

Bon estiu!

*RECORDAU QUE PER ACCEDIR AL GESTIB NECESSITAU UN USUARI I UNA CONTRASENYA.

CIRCULAR INFORMATIVA FAMÍLIES SISÈ

Imatge

Previous Older Entries Next Newer Entries