PRÒRROGA PAGAMENT PROGRAMA REUTILITZACIÓ LLIBRES 20-21

Imatge

CAMPANYA VACUNACIÓ MENINGITIS

Imatge

PROGRAMA REUTILITZACIÓ CURS 20-21

AQUÍ TENIU LA INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES INTERESSADES EN PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT.

FULL D’ADHESIÓ (PERÍODE DE PAGAMENT 16-19 JUNY)

 

 

 

TUTORIES PRESENCIALS FASE 3

Donades les característiques i dimensions del nostre centre, aquí teniu el calendari i una circular informativa per saber de quina manera hem organitzat les tutories en aquesta fase 3.

 

PROCÉS D’ADSCRIPCIÓ (ALUMNAT DE SISÈ DE PRIMÀRIA)

AQUEST PROCÉS CORRESPON A L’ALUMNAT DE SISÈ DE PRIMÀRIA QUE HA DE SOL·LICITAR PLAÇA A UN DELS TRES INSTITUTS ADSCRITS DE LA ZONA:

IES POLITÈCNIC

IES RAMON LLULL

IES JOAN ALCOVER


El resultat del sorteig de les lletres de desempat pel procés d’adscripció  ha estat FX.


NORMATIVA PUBLICADA A LA PÀGINA DE LA CONSELLERIA.

SI ANAU A AQUESTA PÀGINA TROBAREU L’ENLLAÇ PER ANAR A FER LA SOL·LICITUD TELEMÀTICA.

PRESENTACIÓ AMB DIAPOSITIVES PER FER LA SOL·LICITUD TELEMÀTICA

ghttps://docs.google.com/presentation/d/1ITA6E9UM3Rsk1GQUiz2Ss8juw8OL1FB97FlQJhlOo-o/edit?usp=sharing

BOIB 14 de març

BOIB 9 de maig

CALENDARIS_20_21_CAT


En cas de necessitar alguns dels següents documents:

1.-Certificat pares treballant al  centre adscrit

Amb aquest document podreu justificar el criteri de pare, mare o tutor legal treballant al centre adscrit. Recordeu que ha d’estar degudament emplenat i segellat pel centre.

.2.- Declaració responsable escolarització

Si la pàtria potestat recau en dos tutors, la sol·licitud ha d’anar signada per ambdós. En el cas que sigui impossible aconseguir la signatura del segon tutor, caldrà presentar documentació justificativa dels motius de l’esmentada impossibilitat. Excepcionalment es pot presentar aquesta declaració responsable signada pel primer tutor al·legant els motius rellevants de l’absència de la signatura de l’altre.

.3.-Autorització a una tercera persona per realitzar els tràmits d’escolarització

Quan sigui del tot impossible que la documentació sigui lliurada per algun dels tutors legals de l’interessat, es podrà autoritzar a una tercera persona per a què faci la gestió. Recordeu que aquesta haurà d’estar autoritzada pels dos tutors legals (en cas que només n’hi hagi un s’haurà de presentar documentació justificativa), haurà de ser major d’edat i s’haurà d’identificar aportant l’original de DNI, NIE o PASSAPORT.

PODEU ANAR A AQUEST ENLLAÇ:

http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/certificats-8061/


PAS D’INFANTIL A PRIMÀRIA

BENVOLGUDES FAMÍLIES

L’ALUMNAT QUE ACABA L’ETAPA D’INFANTIL (5 ANYS) NO HA DE FER CAP TRÀMIT PER PASSAR A PRIMÀRIA. NOMÉS EN EL CAS QUE NO ES DESITGI LA CONTINUÏTAT EN EL CENTRE ENS HO PODEU COMUNICAR PER CORREU ELECTRÒNIC (CEIPAINAMOLL@EDUCAIB.EU).

TAMBÉ DONAREM PER FET QUE ES CONTINUARÀ AMB LA MATEIXA OPCIÓ TRIADA A INFANTIL PEL QUE FA A L’OPCIÓ DE RELIGIÓ/VALORS. SI NO ÉS AIXÍ TAMBÉ ENS HO PODEU COMUNICAR AL CORREU ELECTRÒNIC I VOS FACILITAREM UN DOCUMENT PER SIGNAR ELS DOS PROGENITORS, EXCEPTUANT ELS CASOS DE MONOPARENTALITAT.

SALUTACIONS

 

PRESENTACIÓ VIRTUAL DE LA NOSTRA ESCOLA (MATRÍCULA CURS 2020-2021)

Bon dia

Estam preparant una presentació virtual de les nostres instal·lacions així com dels diferents aspectes pedagògics i de serveis de que disposa l’escola. Aviat la penjarem perquè tengueu més informació al respecte ja que en aquests moments no hi ha cap possibilitat de venir a visitar el centre presencialment.

NORMATIVA PUBLICADA A LA PÀGINA DE LA CONSELLERIA

 

 

 

 

 

 

CALENDARI ESCOLAR 2020-2021

BOIB CALENDARI ESCOLAR 2020-2021

Resum. Calendari curs 2020-2021

CONSELLS CIBERSEGURETAT (POLICIA NACIONAL)

Vos deixam aquí tota la documentació que hem rebut en relació al tema de la ciberseguretat elaborat per la Policia Nacional (també hi ha entreteniments per als infants)

Guia ciberseguridad ASPAYM

guia_ciber_2019.pdf

RECOMANACIONS DE L’INSTITUT PER A LA CONVIVÈNCIA I L’ÈXIT ESCOLAR (COVID)

Avui hem rebut aquest trítptic informatiu de part de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar amb recomanacions i telèfons de suport.

Tríptic impacte confinament 

Previous Older Entries