PROTOCOL DE SOSPISTA D’ALUMNAT AMB COVID-19

PROTOCOL DE SOSPITA DALUMNES AMB COVID-19

Agraïments a la directora Aina Porcel

Ahir es va jubilar la que ha estat directora de la nostra escola durant 11 anys: n’Aina Porcel Moll.

La situació que estem vivint no ens ha deixat fer un acomiadament com cal a la persona que ha estat al capdavant del nostre centre durant tots aquests cursos. Per això, des de la nostra web, el nou equip directiu vol fer públic el seu agraïment per la seva vocació, dedicació i professionalitat. Moltes gràcies, Aina!

D’altra banda, ahir també es jubilaren tres companys/es més: n’Esperança Sabater, n’Aina Cladera i en Xisco Maimó. Tres mestres que, sense cap dubte, ens han deixat la seva empremta.

 

INICI DEL CURS 2020/21

Benvolgudes famílies,

Donant resposta a la normativa actual, vos informam que l’escola començarà en l’escenari B.

Aquí teniu la informació dels canvis en les dates d’inici de curs i de les reunions de pares.

1. INICI CURS 2020-21
2. INICI CURS 2020-21(1)
3. INICI CURS 2020-21(2)
4. INICI CURS 2020-21(3)
5. INICI CURS 2020-21
6. INICI CURS 2020-21

Imatge

PLA DE CONTINGÈNCIA PER AL CURS 20-21

Aquest Pla de Contingència s’ha realitzat tenint en compte les normes que la Conselleria d’Educació ha marcat per al proper curs davant de la situació provocada per la COVID-19.

El document en cap cas respon al model educatiu del nostre centre, sinó que segueix les pautes i mesures que les autoritats educatives i sanitàries han dictaminat. La comunitat educativa aprova aquest Pla per necessitat, per la situació d’urgència sanitària excepcional que estam vivint, però volem deixar constància que creiem en un altre tipus d’escola, on les relacions, el fet de compartir, l’intercanvi entre uns i altres i el contacte són fonamentals.

A continuació teniu algunes imatges amb resums del pla de contingència:

 

 

Aquí teniu el document sencer:

PLA DE CONTINGÈNCIA CEIP AINA MOLL I MARQUÈS.

 

PRÒRROGA PAGAMENT PROGRAMA REUTILITZACIÓ LLIBRES 20-21

Imatge

CAMPANYA VACUNACIÓ MENINGITIS

Imatge

PROGRAMA REUTILITZACIÓ CURS 20-21

AQUÍ TENIU LA INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES INTERESSADES EN PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT.

FULL D’ADHESIÓ (PERÍODE DE PAGAMENT 16-19 JUNY)

 

 

 

PROCÉS D’ADSCRIPCIÓ (ALUMNAT DE SISÈ DE PRIMÀRIA)

AQUEST PROCÉS CORRESPON A L’ALUMNAT DE SISÈ DE PRIMÀRIA QUE HA DE SOL·LICITAR PLAÇA A UN DELS TRES INSTITUTS ADSCRITS DE LA ZONA:

IES POLITÈCNIC

IES RAMON LLULL

IES JOAN ALCOVER


El resultat del sorteig de les lletres de desempat pel procés d’adscripció  ha estat FX.


NORMATIVA PUBLICADA A LA PÀGINA DE LA CONSELLERIA.

SI ANAU A AQUESTA PÀGINA TROBAREU L’ENLLAÇ PER ANAR A FER LA SOL·LICITUD TELEMÀTICA.

PRESENTACIÓ AMB DIAPOSITIVES PER FER LA SOL·LICITUD TELEMÀTICA

ghttps://docs.google.com/presentation/d/1ITA6E9UM3Rsk1GQUiz2Ss8juw8OL1FB97FlQJhlOo-o/edit?usp=sharing

BOIB 14 de març

BOIB 9 de maig

CALENDARIS_20_21_CAT


En cas de necessitar alguns dels següents documents:

1.-Certificat pares treballant al  centre adscrit

Amb aquest document podreu justificar el criteri de pare, mare o tutor legal treballant al centre adscrit. Recordeu que ha d’estar degudament emplenat i segellat pel centre.

.2.- Declaració responsable escolarització

Si la pàtria potestat recau en dos tutors, la sol·licitud ha d’anar signada per ambdós. En el cas que sigui impossible aconseguir la signatura del segon tutor, caldrà presentar documentació justificativa dels motius de l’esmentada impossibilitat. Excepcionalment es pot presentar aquesta declaració responsable signada pel primer tutor al·legant els motius rellevants de l’absència de la signatura de l’altre.

.3.-Autorització a una tercera persona per realitzar els tràmits d’escolarització

Quan sigui del tot impossible que la documentació sigui lliurada per algun dels tutors legals de l’interessat, es podrà autoritzar a una tercera persona per a què faci la gestió. Recordeu que aquesta haurà d’estar autoritzada pels dos tutors legals (en cas que només n’hi hagi un s’haurà de presentar documentació justificativa), haurà de ser major d’edat i s’haurà d’identificar aportant l’original de DNI, NIE o PASSAPORT.

PODEU ANAR A AQUEST ENLLAÇ:

http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/certificats-8061/


PAS D’INFANTIL A PRIMÀRIA

BENVOLGUDES FAMÍLIES

L’ALUMNAT QUE ACABA L’ETAPA D’INFANTIL (5 ANYS) NO HA DE FER CAP TRÀMIT PER PASSAR A PRIMÀRIA. NOMÉS EN EL CAS QUE NO ES DESITGI LA CONTINUÏTAT EN EL CENTRE ENS HO PODEU COMUNICAR PER CORREU ELECTRÒNIC (CEIPAINAMOLL@EDUCAIB.EU).

TAMBÉ DONAREM PER FET QUE ES CONTINUARÀ AMB LA MATEIXA OPCIÓ TRIADA A INFANTIL PEL QUE FA A L’OPCIÓ DE RELIGIÓ/VALORS. SI NO ÉS AIXÍ TAMBÉ ENS HO PODEU COMUNICAR AL CORREU ELECTRÒNIC I VOS FACILITAREM UN DOCUMENT PER SIGNAR ELS DOS PROGENITORS, EXCEPTUANT ELS CASOS DE MONOPARENTALITAT.

SALUTACIONS

 

Previous Older Entries Next Newer Entries